„Spółka Silkbau jest generalnym wykonawcą budowy budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Górskiej 32.

Spółka wykonuje budowę bardzo sprawnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Podwykonawcy, których zatrudnia spółka, reprezentują poziom, który daje gwarancję terminowości i jakości realizowanej budowy…”

Edmund Rakowski

Rakowski Investment sp. k.


Naszymi dostawcami między innymi są: