Sekretariat – nr tel. 71 79 31 356
email adres: biuro@silkbau.pl

ul. Stawowa 13
50-018 Wrocław

Silkbau Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stawowa 13, 50-018 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000053510, REGON 932156338, NIP 8971632037, wysokość kapitału zakładowego 9.000.000 zł